Barvy - Psychologie, tajemství a teorie barev

barvy ? psychologie ? Synesthesia - Synestézie
   

Synesthesia - Synestézie

Synestézie [synesthesia] je vnímání jednoho smyslu druhým (např. slyšení barev, barevné vidění zvuku ...). Věda sice přesně nezná důvody tohoto jevu, ale aspon jej nepopírá (jako u jiných věcí). Uvádí se, že tuto schopnost zažil aspon jeden ze dvou tisíc lidí a má ji 5% dětí předškolního věku. Podle jiného zdroje jsou to 2 lidé z milionu.

Synestézie

Jako příklad barevného slyšení se často uvádí básník Arthur Rimbaud (1854-1891), konkrétně jako básen Voyelles (samohlásky), ale i básník Charles-Pierre Baudelaire, nebo třeba americký fyzik Richard Feynman se jednou přiznal, že viděl matematické symboly Besselovy funkce jako barevné schéma. Velmi častý výskyt syntestézie je i mezi lidmi vlastnící absolutní sluch a jednotlivé tóny vidí jako barvy např. Franz Liszt, Franz Schubert, ale i u Ludwiga Beethovena jsou určité náznaky této psychologické schopnosti.

Syntestézii studoval a popisoval neurolog Vilayanur S. Ramachandran, který ji přirovnal k obecné schopnosti metafóry, kdy vlastně také nahrazujeme určité věci a stavy do jiných rovin než, kterým původně naleží.

Německý psycholog Wolgang Köhler zase navrhl psychologický experiment, který sice v původním záměru dokazoval způsob vývoje jazyka a mluveného slova, ale pro základní představu jak myslí a uvažují synestetici nám postačí. Podívejte se na dva obrázky a zkuste si tipnout, který tvar se jmenuje Booba a který se nazývá Kiki.

Booba a Kiki

Kolem 97% všech lidí označí oranžový tvar jako Kiki, kvůli ostrým a hranatým tvarům. Zaoblený tvar je vybrán mimo jiné, protože i ústa při vyslovování mají oblý tvar

Základní charakteristiky synestézie

  • vnímání nastává nedobrovolně a spontánně.
  • vnímání jest individuální: Každý synestetik má "vlastní " barvy či tvary
  • vnímání jsou nepřevoditelná: číslo sedm vyvolá modrou barvu, ale modrá barva nevyvolá číslo 7.
  • schopnost je trvalá a neměnná.

Spoustu informací o tomto fenoménu můžete najít třeba na Google.com [EN], v jazyce českém je jich řádově méně, ale můžete to zkusit Google česky.

odkazy:

  • wikipedia.org - Z této stránky jsem použil obrázek experimentu Booba a Kiki
  • concretethestudio.com - Tady si můžete vyzkoušet vaši citlivost na rozpoznání barvy různých melodii oproti ostatním návštěvníkům.
  • www.synesthesia.info - Americká synestetická asociace (American Synesthesia Association)

barvy ? psychologie ? Synesthesia - Synestézie     stats: 0