Barvy - Psychologie, tajemství a teorie barev

barvy ? psychologie ? Psychologie barev
   

Psychologie barev

     žlutá  -  povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně
     oranžová  -  je slavnostní, vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody
     světle
   zelená
 -  působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, rostlin
     tmavozelená  -  uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a naděje
     tmavomodrá  -  klidná, vážná až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání a smutku
     světlemodrá  -  působí přivětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy
     červená  -  vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky, hluku
     purpur  -  působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou spravedlnosti a majestátu
     fialová  -  neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náročná
     světle
   fialová
 -  působí začarovaně, rozpolceně, slabošsky, je to barva magie, melancholie, opojení
     hnědá  -  střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti
     šedá  -  netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokor
     bílá  -  neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty
     černá  -  barva vzdorného protestu, zlého tajemství, nicoty, smrti

barvy ? psychologie ? Psychologie barev     stats: 0